Một ngày trên chốt Đông Đăm
05/08/2022 08:54:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Là địa bàn vùng sâu, vùng xa, thôn Đông Đăm, xã Thượng Nông, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang có đông đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Lợi dụng sự hiểu biết của người dân còn hạn chế, các phần tử sấu thường đến tuyên truyền, lôi kéo người Mông theo tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình, làm cho tình hình an ninh nông thôn có nhiều diễn biến phức tạp. Cán bộ, chiến sĩ (CBCS) an ninh Công an tỉnh, Công an huyện và Công an xã Thượng Nông đã thành lập chốt cắm bản, ngày đêm bám địa bản, bám dân, bền bỉ tuyên truyền, vận động quần chúng không tin, không nghe theo lời kẻ xấu, không theo tà đạo, không theo tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình.

Với nhiệm vụ được giao, các trinh sát an ninh và cán bộ Công an trên chốt đã tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào hiểu và chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, cũng như các quy định của địa phương; chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại chiến lược “diến biến hòa bình” của các thế lực thù địch trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hàng ngày các anh từ chốt xuống bản, bám dân, nắm chắc tình hình, bền bỉ tuyên truyền, vận động người dân hiểu rõ âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch, phản động; thực hiện 4 cùng với nhân dân, "Cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc" với bà con. Bằng sự cố gắng, nỗ lực cao độ, bằng sự thông minh, mưu trí, sắc bén về nghiệp vụ và công tác dân vận khéo, CBCS Công an trên chốt đã lăn lộn với công việc, giành lại lòng tin của đồng bào đối với cán bộ, chiến sỹ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương.

Cán bộ an ninh Công an tỉnh và Công an xã Thượng Nông tuyên truyền pháp luật, vận động đồng bào Mông không tin, không nghe theo luận điệu tuyên truyền của đối tượng xấu

Nhận biết rõ vai trò quan trọng của những người có uy tín, người già trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là đối với người Mông, bằng nhiều hình thức khác nhau, các trinh sát an ninh đã tập trung tuyên truyền, vận động vào số người này, coi đây là điểm đột phá trong công tác vận động quần chúng. Bên bếp lửa hồng, không có sự phân biệt giữa cán bộ với người dân, CBCS Công an tích cực tuyên truyền, giải thích để đồng bào hiểu và nắm rõ chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Cán bộ, trinh sát an ninh trên chốt đã phát hiện, nắm rõ các đối tượng cốt cán trong tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình, đấu tranh có hiệu quả với số đối tượng này. Công tác đảm bảo an ninh nông thôn, an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, mới nghe thì có vẻ như  không khó khăn, phức tạp nhưng thật ra là cả một quá trình gian nan, vất vả, thấm đẫm mồ hôi và sự cố gắng của CBCS Công an trên chốt.

Thông qua công tác vận động quần chúng, CBCS Công an đã góp phần quan trọng giúp cho đồng bào hiểu và chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giúp cho đồng bào hiểu rõ âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch, của kẻ xấu; vận động đồng bào không theo tà đạo, không theo tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình. Bằng những việc làm thiết thực của mình, CBCS Công an trên chốt Đông Đăm đã góp phần đảm bảo an ninh nông thôn, giúp cho bà con tăng gia lao động sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi mang lại hiệu quả cao, vận động các cháu đến trường học. Nhờ đó đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào tại Đông Đăm được nâng lên rõ rệt.

Với sự cố gắng, linh hoạt, áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cán bộ chiến sĩ Công an huyện Na Hang nói chung và các Trinh sát an ninh trên chốt Đông Đăm nói riêng đã đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động tôn giáo trái pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; chủ động nắm chắc tình hình, đồng thời giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp xảy ra trên địa bàn. Phát động quần chúng, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, bao vây, phong tỏa, vô hiệu hóa, thu hẹp diện ảnh hưởng của tổ chức  bất hợp pháp Dương Văn Mình trong vùng đồng bào dân tộc Mông, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn xã Thượng Nông./.

 

                                                       Bài, ảnh: Trần Thái

  • Số người online: 1632
  • Số lượt truy cập: 28832195
  • Số lượt truy cập tuần: 134980
  • Số lượt truy cập tháng: 903666