Hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022
15/09/2022 09:31:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Tiếp nối chủ đề đã được phát động tại Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021 (Cùng hành động để thay đổi thế giới) và tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Sở Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản số 1616/STNMT-TNN về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, phối hợp triển khai thực hiện một số nội dung sau: Tùy theo điều kiện cụ thể, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 như: Tổ chức mít tinh, hội thảo, tọa đàm, treo băng rôn, pano, áp phích (khuyến khích từ các vật liệu có tính thân thiện môi trường) tại các khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan làm việc và các địa điểm phù hợp (khẩu hiệu tuyên truyền theo Phụ lục gửi kèm); đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong việc không sử dụng túi nilon khó phân huỷ và các sản phẩm nhựa dùng một lần; khuyến khích sản xuất, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường; thu hồi các sản phẩm thải bỏ, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải; xây dựng phim ngắn, phóng sự, tin bài tuyên truyền các hoạt động về bảo vệ môi trường, đặc biệt là các nội dung có liên quan đến kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, các hoạt động vì môi trường... trên địa bàn bằng các hình thức truyền thông như phát thanh, truyền hình, báo chí, trang tin điện tử, mạng xã hội, fanpage. Trong đó, tập trung tuyên truyền các hoạt động phân loại chất thải tại nguồn, các mô hình, giải pháp bảo vệ môi trường.

Tiếp tục thực hiện phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa” do Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát động theo nội dung Văn bản số 1353/UBND-TNMT ngày 21/5/2019, Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 22/10/2020 và Văn bản số 3539/UBND-TNMT ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh.

Tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật. Lồng ghép nội dung về kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, phát triển bền vững trong việc xây dựng, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội.

Đẩy mạnh huy động nguồn lực đầu tư, khởi công, xây dựng và bàn giao các dự án, công trình về bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu phục vụ lợi ích của cộng đồng và các hoạt động phát triển theo hướng bền vững nhằm phục vụ tốt hơn các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội và đời sống dân sinh.

Phát động ra quân hưởng ứng các phong trào vệ sinh môi trường trên các tuyến phố, đường làng ngõ xóm; thu gom, phân loại, vận chuyển và xử lý chất thải, phát quang bụi rậm; nạo vét kênh mương và hệ thống thoát nước; tổ chức trồng cây xanh trên địa bàn.

Các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, siêu thị, chuỗi cung ứng thực phẩm, hàng hóa, các chủ cơ sở kinh doanh, sản xuất, dịch vụ trên địa bàn ký cam kết về phòng chống rác thải nhựa, thực hiện cắt giảm, hạn chế tối đa sử dụng túi nilong, bao bì nhựa và các sản phẩm nhựa khó phân hủy sử dụng một lần (như cốc nhựa, ống hút nhựa, hộp xốp,...) trong hoạt động mua sắm, tiêu dùng; tăng cường thay thế, sử dụng bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường (các sản phẩm làm từ mây, giấy, tre,...).

Phát hiện, biểu dương, động viên và khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân, cộng đồng, doanh nghiệp có mô hình, sáng kiến, giải pháp, cách làm hay về bảo vệ môi trường; xử lý những hành vi gây ô nhiễm môi trường theo quy định…

Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn (gọi tắt là Chiến dịch) do Australia khởi xướng, được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu từ năm 1993 (tổ chức định kỳ vào tuần thứ 3 tháng 9 hằng năm) và đã phát triển quy mô sự kiện môi trường quốc tế thường niên quan trọng, thu hút sự tham gia của hàng trăm quốc gia, hàng triệu lượt người trên toàn cầu thông qua các hoạt động trọng tâm về bảo vệ môi trường.

PV

  • Số người online: 1147
  • Số lượt truy cập: 39402746
  • Số lượt truy cập tuần: 278037
  • Số lượt truy cập tháng: 64381