Thi hành án dân sự: Vừa mềm mỏng, vừa kiên quyết
08/03/2017 10:45:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Tập trung các biện pháp nghiệp vụ, vừa mềm mỏng, vừa kiên quyết để thực thi quyết định của tòa án đang được cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh quyết liệt triển khai nhằm giảm các vụ việc kéo dài, gây tốn kém tiền của Nhà nước và người phải thi hành án.
Trong 4 tháng (từ tháng 10-2016 đến hết tháng 1-2017) toàn ngành đã thụ lý 1.709 việc với 21 tỷ đồng (tăng 236 việc so với cùng kỳ năm 2016). Cơ quan thi hành án đã thi hành xong 1.275 việc với trên 5,3 tỷ đồng, đạt 63% về việc, 8% về tiền trên số việc, tiền có điều kiện thi hành so với cùng kỳ năm 2016. 
 


Các chấp hành viên Chi cục THADS thành phố Tuyên Quang trao đổi nghiệp vụ.

Ông Cao Trọng Thủy, Chi Cục trưởng Chi cục THADS thành phố Tuyên Quang cho biết: Đối với đơn vị, ngay từ khi lập hồ sơ thi hành án đã rà soát, chỉ đạo sử dụng thống nhất các loại biểu mẫu, quyết định về THADS theo quy định mới của luật và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm tránh sai sót trong việc ban hành văn bản thi hành án; thường xuyên trao đổi, chỉ đạo thực hiện thống nhất các vấn đề về chuyên môn trong hoạt động nghiệp vụ thi hành án; nắm chắc danh sách án của từng địa bàn để phối hợp với UBND xã, phường, các cơ quan liên quan ban hành kế hoạch tổ chức THADS cao điểm, nhất là trong giai đoạn nước rút, thành lập tổ công tác để tổ chức thi hành án tại các địa bàn có số lượng án lớn. Lãnh đạo Chi cục thường xuyên yêu cầu chấp hành viên báo cáo các vụ việc đang tổ chức thi hành để chỉ đạo và theo dõi kết quả giải quyết, nhất là những vụ việc khó khăn, vướng mắc, nắm chắc các vụ việc đã cho ý kiến; định kỳ hàng tháng, tuần yêu cầu chấp hành viên, cán bộ, công chức báo cáo tiến độ, kết quả giải quyết để có biện pháp chỉ đạo tiếp theo.

Ông Nguyễn Tuyên, Cục trưởng Cục THADS tỉnh khẳng định: Cục THADS tỉnh tập trung triển khai, quán triệt các quy định của Luật THADS, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS và các văn bản hướng dẫn thi hành đến công chức và người lao động, nhằm thực hiện thống nhất, đúng quy định, bảo đảm tính chặt chẽ trong các trình tự, thủ tục thi hành án. Đồng thời tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ tại các chi cục, qua đó đánh giá kết quả và kịp thời có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các chi cục. Đối với những đối tượng phải thi hành án chây ỳ thì sẽ cương quyết cưỡng chế. Đồng thời, thường xuyên kiện toàn, thực hiện tốt các chính sách trong công tác tổ chức cán bộ, kịp thời rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ hàng năm và cả giai đoạn 2016-2021; thực hiện tốt công tác tài chính, kế toán thi hành án, công tác báo cáo, báo cáo thống kê; chú trọng và thực hiện đảm bảo đúng quy định về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

Bên cạnh đó, Cục tăng cường theo dõi, chỉ đạo giải quyết án, chú trọng công tác xác minh, phân loại án, thường xuyên rà soát, kiểm tra hồ sơ thi hành án; chỉ đạo các chi cục tăng cường nhiệm vụ, khắc phục cơ bản những điểm yếu trong hoạt động THADS, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS trong năm 2017.
Nguồn: baotuyenquang.com.vn
  • Số người online: 403
  • Số lượt truy cập: 2340358
  • Số lượt truy cập tuần: 83323
  • Số lượt truy cập tháng: 275484