Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 12/12/2016 đến ngày 18/12/2016
11/12/2016 15:22:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 12/12/2016 đến ngày 18/12/2016
Bắt đầu Kết thúc Nội dung / Lý do Tên đường dây, thiết bị Phạm vi ảnh hưởng
ĐIỆN LỰC CHIÊM HOÁ
16h0 : 17/12/2016 16h30 : 17/12/2016 Khác : - Chuyển phương thức cấp điện Máy cắt 375 Chiêm Hóa Tổ 11/9; xã Ngọc Hội; Phú Bình; Yên Lập; Bình Phú; Kiên Đài :
16h0 : 17/12/2016 16h30 : 17/12/2016 Khác : - Chuyển phương thức cấp điện MC 372 - Tân An Xã Tân An, Hà Lang, Tân Mỹ, Phúc Sơn và xã Minh Quang :
7h0 : 15/12/2016 17h0 : 15/12/2016 Sửa chữa thường xuyên : - Cải tạo đường dây 0,4kV sau TBA Mã Lương TBA Mã Lương các khách hàng sử dụng điện sau TBA Mã Lương :
7h0 : 13/12/2016 17h0 : 13/12/2016 Sửa chữa thường xuyên : - Cải tạo đường dây 0,4kV sau TBA Kiên Đài 2 TBA Kiên Đài 2 Thôn Kiên Đài 2, Khối UBND xã, trường học :
ĐIỆN LỰC SƠN DƯƠNG
22h0 : 17/12/2016 6h0 : 18/12/2016 Đấu nối công trình TBA khách hàng mới : Đấu nối Đường dây 35kV và TBA Chế biến thức ăn chăn nuôi Máy cắt 375-E14.3 khu vực khu công nghiệp phúc ứng :
7h30 : 16/12/2016 16h30 : 16/12/2016 Thí nghiệm định kỳ : Vệ sinh công nghiệp, thí nghiệm định kỳ các thiết bị TBA TBA CQT Phúc Vượng Thôn Phúc Vượng, Đá Ngựa :
7h30 : 16/12/2016 16h30 : 16/12/2016 Thí nghiệm định kỳ : Vệ sinh công nghiệp, thí nghiệm định kỳ các thiết bị TBA TBA Tân Tiến (P.ứng) Thôn Tân Tiến, Tân Sơn :
7h30 : 15/12/2016 16h30 : 15/12/2016 Thí nghiệm định kỳ : Vệ sinh công nghiệp, Thí nghiệm định kỳ các thiết bị TBA TBA Bệnh Xá (KN) các khách hàng sử dụng điện thuộc TBA Bệnh Xá :
7h30 : 15/12/2016 16h30 : 15/12/2016 Thí nghiệm định kỳ : Vệ sinh công nghiệp, Thí nghiệm định kỳ các thiết bị TBA TBA Hồ Tiêu Thôn Hồ Tiêu, Tân Tiến, Tân Thịnh, Đăng Châu :
7h30 : 15/12/2016 16h30 : 15/12/2016 Thí nghiệm định kỳ : Vệ sinh công nghiệp, thí nghiệm định kỳ các thiết bị TBA TBA Uỷ ban huyện SD Các khách hàng sử dụng điện tại TBA Ủy ban Huyện :
7h30 : 15/12/2016 16h30 : 15/12/2016 Thí nghiệm định kỳ : Vệ sinh công nghiệp, thí nghiệm định kỳ các thiết bị TBA TBA Trung tâm thanh thiếu nhi Tổ Dân phố Tân An, Thịnh Tiến thuộc Thị Trấn Sơn Dương :
7h30 : 15/12/2016 16h30 : 15/12/2016 Thí nghiệm định kỳ : Vệ sinh công nghiệp, thí nghiệm định kỳ các thiết bị TBA TBA Đoàn Kết Thôn Đoàn Kết, Tứ Thông ,Địa Chất :
7h30 : 15/12/2016 16h30 : 15/12/2016 Thí nghiệm định kỳ : Vệ sinh công nghiệp, thí nghiệm định kỳ các thiết bị TBA TBA An Định Tổ dân phố An Định :
7h30 : 15/12/2016 16h30 : 15/12/2016 Thí nghiệm định kỳ : Vệ sinh công nghiệp, thí nghiệm định kỳ các thiết bị TBA TBA Trung Tâm (KN) Các khách hàng sử dụng điện thuộc TBA Trung Tâm xã Kháng Nhật :
7h30 : 15/12/2016 16h30 : 15/12/2016 Thí nghiệm định kỳ : Vệ sinh công nghiệp, Thí nghiệm định kỳ các thiết bị TBA TBA Hội Trường (KN) các khách hàng sử dụng điện thuộc TBA Hội trường :
7h30 : 14/12/2016 16h30 : 14/12/2016 Thí nghiệm định kỳ : Vệ sinh công nghiệp, Thí nghiệm định kỳ các thiết bị TBA TBA Cầu Tửu ( Hợp Thành) Các khách hàng sử dụng điện thuộc TBA Cầu Tửu :
7h30 : 14/12/2016 16h30 : 14/12/2016 Thí nghiệm định kỳ : Vệ sinh công nghiệp, Thí nghiệm định kỳ các thiết bị TBA TBA UB Xã Bình Yên Các khách hàng sử dụng điện thuộc TBA Ủy Ban xã Bình Yên 
7h30 : 14/12/2016 16h30 : 14/12/2016 Thí nghiệm định kỳ : Vệ sinh công nghiệp, Thí nghiệm định kỳ các thiết bị TBA TBA Đồng Danh các khách hàng sử dụng điện thuộc TBA Đồng Danh :
7h30 : 14/12/2016 16h30 : 14/12/2016 Thí nghiệm định kỳ : Vệ sinh công nghiệp, Thí nghiệm định kỳ các thiết bị TBA TBA Bình dân các khách hàng sử dụng điện thuộc TBA Bình Dân :
7h30 : 14/12/2016 16h30 : 14/12/2016 Thí nghiệm định kỳ : Vệ sinh công nghiệp, Thí nghiệm định kỳ các thiết bị TBA TBA Làng Sảo Thôn Làng Sảo :
7h30 : 14/12/2016 16h30 : 14/12/2016 Thí nghiệm định kỳ : Vệ sinh công nghiệp, Thí nghiệm định kỳ các thiết bị TBA CQT Hồ Tiêu Các khách hàng sử dụng điện thuộc TBA CQT Hồ Tiêu :
7h30 : 14/12/2016 16h30 : 14/12/2016 Thí nghiệm định kỳ : Vệ sinh công nghiệp, Thí nghiệm định kỳ các thiết bị TBA TBA Lẹm Các khách hàng sử dụng điện thuộc TBA Thôn Lẹm :
8h0 : 13/12/2016 12h0 : 13/12/2016 Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ các TBA Phân phối TBA Ngã ba Tân Trào Thôn Tân Phú, Đoàn Kết, Bắc Hoàng, Tân Bắc :
8h0 : 13/12/2016 12h0 : 13/12/2016 Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ các TBA Phân phối TBA Tân Phúc Thôn Tân Phúc, Phai Cày, Tân Hòa :
8h0 : 13/12/2016 12h0 : 13/12/2016 Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ các TBA Phân phối TBA Chợ mới Thôn Tân Bắc, Bắc Trung :
ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ
7h0 : 17/12/2016 16h0 : 17/12/2016 Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Chỉnh trang lưới điện. Bến Đất Phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang :
7h0 : 16/12/2016 16h0 : 16/12/2016 Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Chỉnh trang lưới điện. Bến Đất Phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang :
Nguồn: pctuyenquang.npc.com.vn
  • Số người online: 1388
  • Số lượt truy cập: 47854791
  • Số lượt truy cập tuần: 49780
  • Số lượt truy cập tháng: 88985