Cán bộ, đảng viên nêu gương

30/12/2019 - 17:50
41

​Thực hiện các quy định về nêu gương của Trung ương và Tỉnh ủy, nhiều cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đã gương mẫu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên đã tạo nên sức bật mới ở từng địa phương, đơn vị.

Những tấm gương người đứng đầu 

Xã Tri Phú vốn được biết đến là địa phương vùng sâu, vùng xa khó khăn nhất của huyện Chiêm Hóa. Nhưng mấy năm trở lại đây, Tri Phú đã được biết đến bởi nhiều mô hình kinh tế gắn với những đổi thay về diện mạo nông thôn. Những đổi thay ấy có vai trò quan trọng của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Triệu Phúc Phương. Là người địa phương, thấu hiểu được những nguyên nhân nghèo của bà con. Trên cương vị là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, bản thân anh đã trực tiếp làm để bà con thấy hiệu quả mà làm theo. Tìm hiểu từ sách báo về các mô hình kinh tế, ở đâu có mô hình hay là anh tranh thủ thời gian đến thăm quan học tập. Đến nay, anh đang sở hữu trên 20 ha đất rừng sản xuất, trong đó có 10 ha đã đến tuổi khai thác, duy trì 6 ha chuối tây, 2 ha vườn cây ăn quả gồm ổi, chanh, bưởi và nuôi gần 3.000 m2 ốc nhồi giống… Bình quân mỗi năm mô hình kinh tế đã cho gia đình anh thu lãi hơn 100 triệu đồng. Thành công của các mô hình kinh tế của người đứng đầu xã đã truyền cảm hứng làm giàu cho bà con trong xã. Nhiều hộ dân học hỏi được cách làm và thoát nghèo. Theo anh Phương, muốn nhân dân tin và theo trước hết mỗi cán bộ, đảng viên phải gắn bó, lắng nghe, sâu sát, gần gũi nhân dân. Mọi công việc từ lớn đến nhỏ mình không chỉ điều hành mà phải bắt tay cùng làm, làm trước để làm gương cho mọi người. 


Bí thư chi bộ Giàng Thị Chía (ở giữa), thôn Ngòi Khù, xã Đạo Viện (Yên Sơn) luôn vận động con cháu giữ gìn bản sắc người Mông. Ảnh: Hoàng Niềm

Thị trấn Na Hang đang tập trung xây dựng, chỉnh trang đô thị theo hướng văn minh, hiện đại và mang đậm bản sắc. Trong quá trình ấy, người dân luôn cảm nhận được sự xông xáo của mỗi cán bộ đảng viên, nhất là của Bí thư Đảng ủy Ma Thế Hải trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân. Trong xây dựng chỉnh trang đô thị của thị trấn cần giải phóng mặt bằng ở nhiều khu vực. Việc người dân có nhiều tâm tư là không thể tránh khỏi. Bí thư Đảng ủy thị trấn đã thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng, chủ động giải thích cho người dân về chủ trương của tỉnh, của huyện trong phát triển đô thị. Đồng thời, chỉ đạo các chi bộ, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của mỗi đảng viên. Nhờ đó, việc chỉnh trang đô thị đã nhận được sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân. Gần 400 hộ dân của thị trấn có những diện tích đất nằm trong diện giải tỏa đã chủ động tháo dỡ các công trình, tạo điều kiện cho các đơn vị thi công. Đồng chí Ma Thế Hải cho rằng, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt phải có tác phong sâu sát thực tế, gần gũi, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quần chúng nhân dân, xây dựng được mối quan hệ đoàn kết, gắn bó trong dân thì mới phát huy được sức mạnh tập thể, thực hiện tốt các phong trào đề ra.

Thực hiện việc nêu gương ở Cục Thi hành án dân sự tỉnh thời gian qua đã góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn. Cấp ủy chi bộ, lãnh đạo Cục đã đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng quyết liệt, đồng bộ, chặt chẽ, bám sát thực tiễn; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, tăng cường kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc. Qua đó, đã khắc phục hạn chế, khuyết điểm, nhất là hạn chế trong việc thực hiện chỉ tiêu về thi hành án dân sự. Kết quả từ năm 2017 đến nay, tỷ lệ thi hành xong về việc và tiền trên số có điều kiện thi hành đều vượt chỉ tiêu được giao. Bên cạnh đó, cục đã thiết lập và công khai số điện thoại đường dây nóng trên Trang thông tin điện tử của Cục, ký hợp đồng với Bưu điện tỉnh để thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính về thi hành án dân sự qua dịch vụ bưu chính công ích. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng thi hành án, xây dựng hình ảnh người cán bộ tư pháp “phụng công thủ pháp, chí công vô tư”.

Đảm bảo quy định trách nhiệm nêu gương được thực thi

Để việc nêu gương thấm sâu trong cán bộ, đảng viên, các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở đã thực hiện nhiều giải pháp cụ thể, mang lại hiệu quả thiết thực. Trong đó, ngày 22-01-2019, Tỉnh ủy đã ban hành Quy định số 22-Qđi/TU về quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Thực hiện quy định này, mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh, nhất là cấp ủy viên các cấp đã nghiêm túc nêu gương về tư tưởng chính trị, đạo đức, tác phong, lối sống; tự phê bình và phê bình; quan hệ với nhân dân; trách nhiệm trong công tác; ý thức tổ chức kỷ luật và giữ gìn đoàn kết nội bộ. Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh phải gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện quy định nhằm thể hiện trách nhiệm cao, nhất là phải nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực trong Đảng, trong xã hội.


Trưởng thôn Cháng A Bào (bên trái), thôn Tiên Tốc, xã Bình An (Lâm bình) luôn gần gũi, sâu sát với người dân.

Trong ảnh: Anh Bào giúp đỡ người dân trong thôn sửa chữa máy thái cỏ cho gia súc. Ảnh: Thủy Châu

Tại huyện Chiêm Hóa, Quy định về nêu gương đã được cụ thể hóa và triển khai đến các đảng bộ, chi bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Đồng chí Nguyễn Thế Nghĩa, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cho biết: Để phát huy hiệu quả vai trò, gương mẫu của đảng viên, Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo thực hiện việc đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở. Đặc biệt, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Huyện ủy chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phân công các đồng chí cấp ủy huyện phụ trách cơ sở; phân công các đồng chí cấp ủy huyện, lãnh đạo, chuyên viên các ban đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện dự sinh hoạt cấp ủy, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Trên cơ sở này, vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên trên địa bàn ngày càng được phát huy. Chất lượng sinh hoạt chi bộ và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên rõ rệt.

Đảng bộ huyện Lâm Bình đã ban hành nghị quyết chuyên đề về phân công đảng viên  phụ trách hộ gia đình trên địa bàn huyện. Theo đó, mỗi đảng viên được phân công phụ trách các hộ gia đình, tất cả các hộ gia đình trong huyện đều có đảng viên phụ trách, mỗi gia đình không quá 2 đảng viên phụ trách. Qua đó, vừa phát huy được trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, vừa gắn bó mật thiết với nhân dân. Thực hiện quy định nêu gương, huyện Yên Sơn cũng đã chỉ đạo căn cứ tình hình thực tế ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương mà bí thư, người đứng đầu  lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, vấn đề khó khăn, phức tạp để đăng ký làm nội dung đột phá trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, góp phần thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, phát huy tính sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Việc thực hiện nghiêm túc các quy định về nêu gương đã làm chuyển biến  về nhận thức, hành động, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tác phong, lề lối làm việc khoa học, gần dân, sát dân, tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, nói đi đôi với làm của người đứng đầu, lãnh đạo chủ chốt các cấp đã có nhiều chuyển biến, góp phần quan trọng vào việc xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng.

Theo Báo Tuyên Quang

  bình luận

  Tuyen Quang
  Cổng Thông tin điện tửTỉnh tuyên quang
  Giấy phép xuất bản số: 142/GP-TTĐT ngày 19/12/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông.
  Chịu trách nhiệm chính: Ông Tạ Văn Dũng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban biên tập
  Trụ sở: Tầng 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh, số 219 đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang.
  Thống kê truy cập
  Số người online:
  1
  Số lượt truy cập tháng:
  1
  Số lượt truy cập năm:
  1
  Tổng số truy cập:
  1
  tuyenquang.gov.vn
  © Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang.
  Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang' hoặc 'www.tuyenquang.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.