Rà soát quy hoạch cán bộ

01/01/2020 - 18:29
66

Tỉnh ủy Tuyên Quang vừa có công văn 3220- CV/TU gửi các đảng đoàn, ban cán sự đảng; Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trục thuộc Tỉnh ủy; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về rà soát quy hoạch cán bộ.

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tuyên Quang xem xét quy hoạch khu

định cư mới cho 43 hộ dân khu tập thể Đội 4 Công ty Xây dựng tổng hợp 2 - Tổ 11, phường Tân Hà (TP Tuyên Quang). Ảnh: Thanh Phúc.

Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Hương dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương Hướng dẫn Một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, để thực hiện tốt công tác quy hoạch theo định kỳ và chuẩn bị công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các đảng đoàn, ban cán sự đảng, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh (nơi không lập đảng đoàn, ban cán sự đảng); các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo thực hiện ngay công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ trong quý IV/2019, bảo đảm theo đúng quy định; lấy quy hoạch cấp ủy làm cơ sở để quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý; chú trọng quy hoạch chức danh người đúng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; đồng thời đặc biệt quan tâm quy hoạch đối với cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số ở các cấp để tạo nguồn cán bộ và thực hiện chủ trương đổi mới theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị.

Các đảng đoàn, ban cán sự đảng, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đon vị cấp tỉnh thực hiện rà soát, bổ sung và phê duyệt quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý các nhiệm kỳ: 2015 - 2020, 2020 - 2025; 2016 - 2021, 2021 - 2026 (hoặc theo nhiệm kỳ đại hội đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội) theo thẩm quyền xong trước ngày 15/12/2019. Thực hiện hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhiệm kỳ: 2015 - 2020,2020 - 2025; 2016 - 2021, 2021 - 2026 (hoặc theo nhiệm kỳ đại hội đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội) trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 20/12/2010 để xem xét phê duyệt theo quy định.

Ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị trực thuộc rà soát quy hoạch các nhiệm kỳ: 2020 - 2025, 2016 - 2021, 2021 - 2026 (không thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, các chức danh lãnh đạo cơ quan đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020) và hoàn thành việc phê duyệt quy hoạch theo thẩm quyền xong trước ngày 15/12/2019 (đổi với quy hoạch Ban Chấp hành Đảng hộ cấp huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 trước khi phê duyệt phải có ý kiến thống nhất của Ban Tổ chức Tỉnh ủy). Thực hiện hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch ban thường vụ cấp và các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản nhiệm kỳ 2020 - 2025; 2016 - 2021, 2021 - 2026 trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy truớc ngày 20/12/2019 để xem xét phê duyệt theo quy định.

Ban Tổ chửc Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý xong trong tháng 1/2020. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh cán bộ lãnh đạo cnủ chốt của tỉnh các nhiệm kỳ: 2015 - 2020, 2020 - 2025; 2016 - 2021, 2021 - 2026 hoàn thành trong tháng 1/2020.

Về thời điểm tính tuổi quy hoạch, hồ sơ đề nghị phê duyệt quy hoạch: Thời điểm tính tuổi quy hoạch thực hiện theo Chỉ thị 35-CT/TW ngây 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Công văn số 3294-CV/BTCTW ngày 26/7/2017 của Ban Tổ chức Trung ương về việc hướng dẫn một số nội dung về công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 và các nhiệm kỳ tiếp theo và Nghị quyết s ố 96 -NQ/TU ngày 22/7/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cụ thể:

Đối với cấp tỉnh: ít nhất nam sinh từ tháng 9/1965, nữ sinh từ tháng 9/197 trở lại đây (trừ các trường hợp được kéo dài thời gian công tác như đối với nam).

Đối với cấp huyện: Ít nhất nam sinh từ tháng 6/1965, nữ sinh từ tháng 6/1970 trở lại đây.

Đối với cấp xã: ít nhất nam sinh từ tháng 4/1965, nữ sinh từ tháng 4/1970 trở lại đây.

Chức danh quy hoạch lãnh đạo, quản lý các cơ quan nhà nước (chức danh bầu cử), là thời điểm bầu cử Quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 là tháng 5/2021 (ít nhất nam sinh từ thảng 5/1966, nữ sinh từ tháng 5/1971 trở lại đây; cán bộ nữ được kéo dài tuổi công tác theo quy định thì thời điểm tính độ tuổi như nam giới, thảng 5/1966).

Chức danh quy hoạch lãnh đạo, quản lý các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 (chức danh bổ nhiệm, không phải bầu cử), tính theo nhiệm kỳ 05 năm (ít nhất nam sinh từ thảng 01/1966, nữ sinh từ tháng 01/1971 trở lại đây; cán bộ nữ được kéo dài tuổi công tác theo quy định thì thời điểm tính độ tuổi như nam giới, tháng 01/1966).

Chức danh quy hoạch lãnh đạo các tổ chức bầu cử khác, thì thời điểm tính độ tuổi là thời điểm tổ chức đại hội theo nhiệm kỳ của tổ chức đó.

Hồ sơ đề nghị phê duyệt quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý thực hiện theo danh mục hồ sơ bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử được quy định tại Quy định số 16-QĐ/TƯ ngày 20/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy).

PV

  bình luận

  Tuyen Quang
  Cổng Thông tin điện tửTỉnh tuyên quang
  Giấy phép xuất bản số: 142/GP-TTĐT ngày 19/12/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông.
  Chịu trách nhiệm chính: Ông Tạ Văn Dũng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban biên tập
  Trụ sở: Tầng 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh, số 219 đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang.
  Thống kê truy cập
  Số người online:
  1
  Số lượt truy cập tháng:
  1
  Số lượt truy cập năm:
  1
  Tổng số truy cập:
  1
  tuyenquang.gov.vn
  © Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang.
  Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang' hoặc 'www.tuyenquang.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.