Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát Khu vực Vụ địa bàn I

05/04/2024 - 16:00
415

Sáng 5-4, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý I/2024 các đơn vị Khu vực địa bàn I tại tỉnh Hà Giang. Đồng chí Trần Tiến Hưng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo, đại diện 24 tổ chức Đảng thuộc Vụ địa bàn I theo dõi.

Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý I/2024 các đơn vị Khu vực Vụ địa bàn I tại tỉnh Hà Giang.

Tại hội nghị, lãnh đạo UBKT Trung ương đã thông tin một số văn bản mới liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát gồm: Quy định số 131 ngày 27/10/2023 về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; Quy định số 137, ngày 1/12/2023 Quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và các quy định liên quan đến kiểm soát tài sản, thu nhập...

Hội nghị cũng nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng quý I/2024. Trong quý, cấp ủy, UBKT các cấp đã chủ động xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024; nhiều đơn vị tập trung vào kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm ngay từ đầu năm.

Cấp ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo UBKT các cấp thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp cấp ủy giải quyết ngay những vấn đề vướng mắc ở cơ sở; tham mưu thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất do cấp trên giao cũng như kịp thời xem xét, xử lý trách nhiệm, xử lý kỷ luật đối với các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu dự hội nghị.

Đối với công tác xây dựng ngành kiểm tra, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kiểm tra, tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện có hiệu quả hơn. Vụ địa bàn I cũng đã chủ động bám sát, nắm chắc địa bàn để kịp thời báo cáo Thường trực Ủy ban, UBKT Trung ương chỉ đạo.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã nêu bật những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng tại địa phương, cơ quan; đồng thời đề nghị Cơ quan UBKT Trung ương hỗ trợ, hướng dẫn các đơn vị, địa phương giải quyết những khó khăn, vướng mắc, những hạn chế còn tồn tại để đề ra các chủ trương, biện pháp lãnh đạo đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Kim Dung nhấn mạnh, trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của đoàn kiểm tra giám sát của cấp ủy đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định.

Bên cạnh đó tỉnh sẽ tập trung vào một số lĩnh vực để đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát như thực hiện chức trách nhiệm vụ người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong quản lý tài chính, tài sản, quản lý đất đai; thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo...

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Tiến Hưng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, phát biểu mang tính xây dựng của các đại biểu và tin tưởng thời gian tới, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng thuộc Vụ địa bàn I sẽ đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần vào thành công của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

Về nhiệm vụ 9 tháng cuối năm, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Tiến Hưng đề nghị các đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Chỉ đạo triển khai có chất lượng, đúng tiến độ chương trình kiểm tra, giám sát cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT các cấp và khu vực.

Ban Thường vụ cấp ủy, Ban Cán sự đảng, đảng đoàn chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm tra. Giám sát thường xuyên kịp thời đôn đốc việc triển khai thực hiện kiểm điểm, khắc phục các hạn chế, khuyết điểm và các nội dung khác theo yêu cầu của UBKT Trung ương tại các thông báo kết luận đã ban hành....

Theo Báo Tuyên Quang

bình luận