Hội nghị đối thoại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với nông dân tỉnh Tuyên Quang

22/05/2024 - 06:43
104

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 21/5/2024 về việc tổ chức Hội nghị đối thoại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với nông dân tỉnh Tuyên Quang, năm 2024.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn chủ trì đối thoại với nông dân năm 2023.

Nhằm tạo điều kiện để nông dân bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị về các chủ trương, chính sách phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới, UBND tỉnh phối hợp cùng Hội nông dân tổ chức hội nghị gặp mặt, đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với nông dân năm 2024 với chủ đề “Nông dân là chủ thể, trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông mới xanh, bền vững”.

Hội nghị đối thoại là diễn đàn quan trọng, dân chủ để đại diện nông dân, các cấp hội nông dân trong tỉnh, các hợp tác xã, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trực tiếp phản ánh tâm tư, nguyện vọng với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về những thành tựu đã đạt được; những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị về cơ chế, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn tỉnh. Qua đó góp phần để nông dân yên tâm phát triển sản xuất, kinh doanh, tiếp tục phát huy sự sáng tạo nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra.

Cùng với đó, khẳng định vai trò, vị thế của nông dân trong công cuộc xây dựng và phát triển khu vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo hướng “Nông nghiệp sinh thái, Nông thôn hiện đại, Nông dân văn minh”. Tổ chức tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Thông qua Hội nghị đối thoại để phổ biến, tuyên truyền chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến việc phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Người đứng đầu các sở, ban, ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan chức năng được giao nhiệm vụ trả lời ý kiến của nông dân, các cấp hội nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn về các vấn đề có liên quan như: về liên kết, hình thành và phát triển chuỗi giá trị, chuỗi sản xuất nông nghiệp bền vững giữa nông dân và doanh nghiệp, hợp tác xã; Về an toàn thực phẩm gắn với bảo vệ môi trường; canh tác nông nghiệp theo tiêu chuẩn, quy chuẩn; Về sở hạ tầng và dịch vụ, đời sống, mối quan hệ xã hội của người dân khu vực nông thôn khi dần được đô thị hóa; thiên tai, dịch bệnh và các biến động bất lợi khác ở khu vực nông thôn; Về chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn; Về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, tạo việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn; Về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa khu vực nông thôn; Về phát triển tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, du lịch khu vực nông thôn; Về ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo; Về phát triển thị trường và mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước; Về nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường nông thôn, nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu; Về chế biến, bảo quản nông sản sau thu hoạch; Về nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới…

Thời gian: Dự kiến trong tháng 9/2024.

Hình thức tổ chức: Trực tiếp kết hợp với trực tuyến, cụ thể: Trực tiếp ở điểm cầu tại Trung tâm hội nghị tỉnh, kết nối trực tuyến đến điểm cầu các huyện, phát trực tiếp trên Fanpage Báo Tuyên Quang online.

Biên tập viên Cổng TTĐT tỉnh

bình luận

Tuyen Quang
Cổng Thông tin điện tửTỉnh tuyên quang
Giấy phép xuất bản số: 142/GP-TTĐT ngày 19/12/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông.
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Email:
Thống kê truy cập
Số người online:
1
Số lượt truy cập tháng:
1
Số lượt truy cập năm:
1
Tổng số truy cập:
1
tuyenquang.gov.vn
© Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang' hoặc 'www.tuyenquang.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.