Ngành BHXH và những kỳ vọng trong năm 2024

18/02/2024 - 09:59
2030

Năm 2023 khép lại với nhiều khó khăn, thách thức, song ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh đã nỗ lực, cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra, phát huy vai trò trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội của chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Những kết quả đạt được sẽ là tiền đề để BHXH tỉnh vững tin thực hiện tốt những nhiệm vụ trong năm 2024.

Nỗ lực vượt khó

Bước vào năm 2023, nền kinh tế trong nước có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp của Việt Nam phải chịu nhiều sức ép, dẫn đến xu hướng thu hẹp sản xuất, cắt giảm lao động. Vì vậy, việc thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT cũng phải đối mặt với nhiều áp lực: Số người tham gia BHXH bắt buộc giảm; tình trạng thiếu việc làm dẫn đến tình trạng nhiều người lao động rút BHXH một lần; đời sống, thu nhập của người dân thiếu ổn định, nên khó vận động tham gia BHXH tự nguyện; gia tăng tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT…

Tại Tuyên Quang, việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh cũng không tránh khỏi những khó khăn. Về công tác thu, nợ BHXH, BHYT, dù đã triển khai rất quyết liệt trong công tác đôn đốc thu hồi nợ, nhưng cho đến nay vẫn còn có một số đơn vị nợ đọng BHXH nhiều năm, ảnh hưởng không nhỏ đến việc ghi nhận quá trình công tác và giải quyết chế độ BHXH cho người lao động. Số nợ BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp còn cao do có một số đơn vị nợ đọng BHXH, nợ kéo dài có số nợ lớn từ những năm trước chuyển sang.

Tuyên Quang cũng là địa phương có dân cư sống phân tán, giao thông đi lại còn khó khăn, trong khi đó số lượng tuyên truyền viên, truyền thông viên còn ít, tài liệu tuyên truyền bằng tiếng dân tộc thiểu số cho người dân trên địa bàn tỉnh chưa phong phú và phổ biến, dẫn đến công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT chưa đem lại hiệu quả như kỳ vọng, chưa lan tỏa sâu rộng đối với người dân ở các xã vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là các vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã đặc biệt khó khăn.

Tuyenquang.gov.vn

Người dân trên địa bàn huyện Chiêm Hoá nghe tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT.

Trước những khó khăn, thách thức đó, toàn ngành đã nêu cao tinh thần chủ động, nỗ lực vượt khó, triển khai nhiều giải pháp quyết liệt để đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra. Năm 2023, BHXH tỉnh thu được trên 1,94 nghìn tỷ đồng, đạt 100,2% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, cao hơn 174,5 tỷ đồng so với thực hiện năm 2022. Tổng số nợ BHXH, BHYT, BHTN là 32,7 tỷ đồng, thấp hơn 4,7 tỷ đồng so với năm 2022.

Đến hết năm 2023, số người tham gia BHXH bắt buộc là 60.975 người, đạt 98,73%; số người tham gia BHXH tự nguyện là 16.216 người, đạt 72,21%; số người tham gia BHTN là 54.111 người, đạt 98,97%; số người tham gia BHYT là 785.914 người, tỷ lệ bao phủ đạt 98,02%, cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Nhiều kỳ vọng trong năm 2024

Năm 2024 là năm quan trọng trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT và triển khai nhiệm vụ của toàn ngành BHXH với nhiều nhiệm vụ, mục tiêu lớn. Trong bối cảnh đó, BHXH tỉnh đã và đang tập trung cao độ, nỗ lực, quyết tâm cao nhất, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, linh hoạt trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Năm 2024, với phương châm hành động "Đoàn kết, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, chuyên nghiệp, hiệu quả, đổi mới, phát triển, lập thành tích xuất sắc hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập BHXH Việt Nam", đặc biệt là các mục tiêu, nhiệm vụ trong Chiến lược phát triển ngành BHXH Việt Nam đến năm 2030 theo Quyết định số 38/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, BHXH Tuyên Quang sẽ chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị, doanh nghiệp liên quan trong việc tổ chức thực hiện các chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN và việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ đẩy mạnh công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN và thu hồi nợ đọng, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được BHXH Việt Nam và UBND tỉnh giao.

Cùng với đó, xây dựng kế hoạch công tác truyền thông; phối hợp với các cơ quan truyền thông tăng cường và nâng cao chất lượng các hoạt động tuyên truyền, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, đẩy mạnh truyền thông trực tuyến, truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội; thực hiện các chương trình livestream về chính sách BHXH tự nguyện, BHXH một lần trên Fanpage của BHXH tỉnh.

Tuyenquang.gov.vn

 BHXH tỉnh tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Năm 2024, BHXH tỉnh sẽ tăng cường đối thoại doanh nghiệp, đề nghị các doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm tham gia BHXH bắt buộc, BHTN. Thống kê, rà soát số lao động làm việc tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hộ kinh doanh cá thể, có giải pháp tham gia BHXH bắt buộc. Phối hợp với các trường học triển khai thu BHYT học sinh, học viên, sinh viên năm học 2024-2025 đảm bảo số lượng tham gia BHYT đạt tỷ lệ 100%. 

Bên cạnh đó, thực hiện tiếp nhận và giải quyết các chế độ BHXH, BHTN đảm bảo kịp thời, chính xác, đúng quy định; tăng cường công tác kiểm tra, đối chiếu trước khi giải quyết chế độ BHXH. Tăng cường công tác quản lý về BHXH, BHTN nhằm ngăn chặn tình trạng lạm dụng gây thất thoát quỹ ốm đau, thai sản, quỹ BHTN; xây dựng kế hoạch hậu kiểm việc giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe đối với các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh. Thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng theo lộ trình điều chỉnh tăng mức lương cơ sở của Chính phủ.

Toàn ngành tiếp tục thực hiện công tác chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia về Bảo hiểm theo lộ trình và chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, UBND tỉnh và BHXH Việt Nam. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả thiết thực các dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt là 25 nhóm dịch vụ công thiết yếu của Đề án 06 và nhóm dịch vụ công theo Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Khai thác và sử dụng có hiệu quả các chương trình phần mềm do BHXH Việt Nam cung cấp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ của ngành. 

Ngoài ra, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm của viên chức và người lao động trong giải quyết thủ tục hành chính; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực hoặc chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính.

Với những nguồn lực quan trọng, BHXH tỉnh bước vào năm 2024 với niềm tin, khí thế mới, tiếp tục hướng tới những mục tiêu phát triển cao hơn, kết quả tốt hơn. Trong bối cảnh có những thuận lợi, song cũng có không ít những khó khăn, thách thức, hơn bao giờ hết, BHXH tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, phát huy các bài học kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình hay; đồng thời linh hoạt, sáng tạo, sẵn sàng ứng phó kịp thời trước các thách thức.

Ban Biên tập Cổng TTĐT tỉnh

bình luận

Tuyen Quang
Cổng Thông tin điện tửTỉnh tuyên quang
Giấy phép xuất bản số: 142/GP-TTĐT ngày 19/12/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Tạ Văn Dũng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban biên tập
Trụ sở: Tầng 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh, số 219 đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang.
Thống kê truy cập
Số người online:
1
Số lượt truy cập tháng:
1
Số lượt truy cập năm:
1
Tổng số truy cập:
1
tuyenquang.gov.vn
© Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang' hoặc 'www.tuyenquang.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.